המייסדים 54 זכרון יעקב

04-655-5735

שעות פעילות:

כל יום מ 12:00 ועד הגרינגו האחרון